راهنمای عضویت

برای خرید از فروشگاه پیام صفا  کاربران باید نسبت به عضویت و ساخت حساب کاربری در سایت اقدام نمایند. برای این منظور با کلیک بر روی عبارت “عضویت” در بالای صفحه اصلی وبسایت و با وارد نمودن شمارۀ همراه و تعیین رمز ورود، به راحتی میتوانند حساب کاربری خود را ایجاد نمایند. پس از ساخت حساب کاربری جهت تسریع در امور ثبت و ارسال سفارش بهتر است سایر اطلاعات را نیز در پنل کاربری تکمیل نمایید.